Itsearviointi

Kirjoita itsearviointi blogiisi. Kerro mitä olet oppinut? Mikä on yllättänyt, mitä ongelmia olet kohdannut ja onko asenteesi / käyttäytymisesi muuttunut sosiaalisen median työkaluja kohtaan? Pohdi saavutitko opintojaksolle asettamasi tavoitteet? Pohdi …

Oppimistehtävä 4

Tässä oppimistehtävässä sinun on luotava suunnitelma siitä, miten sosiaalista mediaa ja / tai verkkoyhteisöjä voidaan hyödyntää esimerkiksi kampanjassa, tapahtumassa tai muussa toiminnassa joko jossain yrityksessä, työssä tai opiskelussa tai harrastustoiminnassa. …

Oppimistehtävä 3

Kirjoita nyt blogikirjoitus. Aiheen on oltava ammatillisesti merkittävä omalla alallasi tai voit valita toisen merkittävän aiheen (esim. Harrastuksiin liittyvän), josta sinulla voi olla huomattavaa asiantuntemusta. Tehtävän tavoitteena on oppia jakamaan …

Oppimistehtävä 2

Kirjoita blogiteksti, jonka tulisi käsitellä seuraavia aiheita: Mikä on digitaalinen identiteettisi? Tutki viimeaikaista sosiaalisen median toimintaa ja viestejä. Kuvaa blogissasi, millainen sosiaalisen median käyttäjä / sisällöntarjoaja olet ja millainen digitaalinen …

Oppimistehtävä 1

Kirjoita blogiteksti, jonka tulisi käsitellä seuraavia aiheita: 1 a) Jos olet käyttänyt mitä tahansa sosiaalisen median työkalua tai palvelua, kirjoita jostakin sosiaalisen median työkalusta tai palvelusta, jonka tunnet parhaiten. Lisäksi …