Oppimistehtävä 4

Tässä oppimistehtävässä sinun on luotava suunnitelma siitä, miten sosiaalista mediaa ja / tai verkkoyhteisöjä voidaan hyödyntää esimerkiksi kampanjassa, tapahtumassa tai muussa toiminnassa joko jossain yrityksessä, työssä tai opiskelussa tai harrastustoiminnassa. Jos työskentelet yrityksessä tai olet aktiivinen jäsen esimerkiksi julkisessa tai urheiluyhdistyksessä, voi suunnitelman tehdä omien tehtäviensä hoitamiseksi/helpottamiseksi.

Voit suorittaa tämän oppimistehtävän myös pareittain. Molemmat lisäävät kirjoituksen blogeihinsa. Molemmat palauttavat myös erikseen linkkinsä.

Suunnittele yksityiskohtaisesti, kuinka voit käyttää/hyödyntää sosiaalista mediaa tai verkkoyhteisöjä koulussa, harrastuksessa tai työympäristössä. Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan kaikki oppima, jotka olet oppinut tällä kurssilla.

Kiinnitä huomiota suunnitelmasi työkaluihin ja palveluihin, joita haluat käyttää. Kirjoita suunnitelmasi selkeät perustelut, miksi nämä työkalut ja palvelut valittiin. Selitä suunnitelmassasi mahdolliset yksityisyyden ja tietoturvan kysymykset ja miten niistä huolehditaan.

Kirjoita blogimerkintä suunnitelmastasi. Keskustele kohderyhmästäsi, valitsemastasi palvelusta ja mahdollisista tietosuoja- ja tietosuojakysymyksistä.

Toteutussuunnitelma voi perustua seuraavaan rakenteeseen.

Yleistä tietoa:

 

 • Kirjoita lyhyt suunnitelma sosiaalisen median toteuttamiseen. Kirjoita osallistuvien opiskelijoiden nimet ja sähköpostit muistiin.

 

Tausta

 

 • Suunnitelman nimi (kuvaava nimi, kohderyhmää vastaava)
 • Suunnitelman tavoite (muista kohderyhmäsi)

 

Kohderyhmä

 

 • Kuvaus työyhteisöstä, harrastuksesta tai tutkimuksesta, jonka toteuttamiseen suunnitellaan.
 • Miksi toteutus on tärkeää?
 • Mitä ongelmia toteutus voi ratkaista?

Koeta perustella vastauksesi hyvin.

 

Sosiaalisen median työkalut ja palvelut ja niiden käyttö

 

 • Mitä työkaluja valitaan?
 • Mitä sosiaalisen median työkaluja ja palveluita käytettiin ja mihin tarkoitukseen?
 • Miksi nämä työkalut ja palvelut valittiin?
 • Selitä, kuinka päätöksesi tukevat tavoitteita?
 • Millaisia ​​yksityisyyden ja turvallisuuden kysymyksiä on?
 • Kuinka olette ratkaisseet ne?

 

Päivitys ja ylläpito

 

 • Kuinka päivittää ja ylläpitää käyttöönottoa tulevaisuudessa?
 • Onko käyttöönotto avoin ja ilmainen?
 • Kuinka varmistaa toteutuksen jatkuvuus?

 

Palauta linkki blogisi toteutussuunnitelmaa käsittelevään kirjoitukseen